Loading

Business World

Magazine

Thế giới Doanh nhân (tên tiếng Anh: Business World Magazine) là tạp chí chuyên sâu về nội dung quản trị, kinh doanh, dành cho các doanh nhân, nhà quản lý, cho những người yêu thích kinh doanh và lối sống hiện đại. Tạp chí được xuất bản hàng tháng.

Tạp chí này là một trong những tờ điển hình của khuynh hướng báo chí chuyên sâu và dành cho những đối tượng đặc biệt khi nó quyết định chọn lọc đối tượng để thông tin (newsmaker) và đối tượng đọc (readership).

Leave a comment