Loading

Admore

www.Admore.vn

MẠNG QUẢNG CÁO CHỦ ĐỘNG TRÊN MOBILE

CHỦ ĐỘNG LÀM NÊN HIỆU QUẢ

AdMore là mô hình quảng cáo trên ứng dụng di động thúc đẩy mạnh sự tương tác giữa các nhà quảng cáo và người tiêu dùng, nhắm tới mục tiêu với hiệu suất cao. AdMore là nền tảng quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam thay đổi khái niệm xem quảng cáo của người tiêu dùng từ thụ động, bị chen ngang sang chủ động với sự chú ý cao nhất.

admore_1690x1100-02

admore_1690x1100-03

admore_1690x1100-04

Leave a comment